33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Перелік Нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері банкрутства

 

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 № 2343-XII прийнятий Верховною Радою України (із змінами та доповненнями).
Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 130/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за №148/22680 "Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)". 
Наказ Міністерства юстциії України від 18.01.2013 № 131/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 134/22666 "Про внесення змін до Положення про Єдину базу даних про підприємства, що яких порушено провадження у справі про банкрутство".   
Наказ Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5, зареєстрований в Міністерстві юстциії України 22.01.2013 за № 174/22706 "Про затвердження Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, лаквідаторам)". 

Наказ Міністерства юстиції України № 327/5, зареєстрвоаний в Міністерстві юстиції України 27.02.2013 за № 331/22863 "Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства".

 
Наказ Міністерства юстиції України від 15.03.2013 № 447/5 "Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.03.2013 за № 431/22963. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 244 «Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів». 
Наказ Міністерства юстиції України  від 26.03.2013 № 541/5 «Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за  № 514/23046. 

Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1223/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.06.2013 за № 1064/23596 «Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення».

 
Наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2013 № 1284/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.07.2013 за № 1113/23645 "Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). 
Наказ Міністерства юстиції України від 07.07.2015 № 1160/5 «Про затвердження Змін до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації) та форм подання інформації».

Наказ Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.