33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантуються державою.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!

Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 03.09.2014 затверджено Порядок погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою

 

Виконавчі документи за рішенням суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013, подаються до органів державної виконавчої служби для здійснення їх обліку, інвентаризації та подальшої передачі органом (щокварталу), що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.

Особа на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, звертається до Головного територіального управління юстиції в Рівненській області (адреса: м. Рівне, вул. Замкова,29) та надає передбачені Порядком документи (можуть бути подані особисто або направлені поштою):

- заяву (форма заяви додається) про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки (реквізити банківського рахунку повинні містити: назва банківської установи, код ЄДРПОУ, МФО, номер рахунку, поточний, транзитний, картковий) або підприємства поштового зв’язку(реквізити підприємства поштового зв’язку повинні містити: ПІБ адресата, його поштова адреса, найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, поштовий індекс, найменування об’єкта поштового зв’язку місця призначення)

- оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію). Копія рішення суду обов’язково повинна містити: відмітку про те, що рішення набрало законної сили, підпис судді, гербову печатку суду. У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документу, заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- копію паспорта громадянина України.

У разі зміни способу і порядку виконання рішення, зміни стягувача за судовим рішенням на його спадкоємця  (правонаступника) до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду.

   Бланк заяви

 

</p