33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Примірний перелік інформації, розпорядником якої є ГТУЮ у Рівненській області

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

02 травня 2018 року                                        Рівне                                            № 156/06

 

 Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації,

розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у

Рівненській області, відділи державної виконавчої служби, державної

реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головноготериторіального

управління юстиції у Рівненській області

 

 

Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та у зв’язку з переглядом Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, відділи державної виконавчої служби,  державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, що додається.

2.Начальнику відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Кирушок В.В. забезпечити розміщення цього Примірного переліку на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

3.Примірний перелік видів публічної інформації:

1) розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, застосовувати в автоматизованій інформаційно-пошуковій системі «Система обліку публічної інформації Головного територіального управління юстиції у Рівненській області», ведення якої запроваджено на підставі наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року №846/5 «Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах», для цілей систематизації та класифікації інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, а також для забезпечення спрощення процедури доступу до цієї інформації фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи.

2) розпорядником якої є відділи державної виконавчої служби,  державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області застосовувати для розміщення на інформаційних стендах та в інший прийнятний для громадян спосіб.

Цей Примірний перелік не є вичерпним.

5.Керівникам структурних підрозділів  Головного територіального управління юстиції у Рівненській області своєчасно надавати до відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Рівненській області пропозиції про внесення змін до Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, відділи державної виконавчої служби,  державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

6.Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного територіального управління юстиції у Рівненській області від 09.11.2015 № 440/08 «Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області».

7.Контроль за виконанням цього наказу залишити за начальником Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

 

В.о. начальника управління                                                    Наталія Яцюк

 

 

                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                            Наказ Головного територіального 

                                                                                                                            управління юстиції у Рівненській області

                                                                                                                            02 травня 2018 року №156/06

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області,
відділи державної виконавчої служби, державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

 

* Крім таємної та службової інформації

 

1. Інформація про Головне територіальне управління юстиції
у Рівненській області

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти начальника, заступників начальника, та керівників структурних підрозділів
Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

1.3. Положення про структурні підрозділи Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

 

2. Інформація про діяльність Головного територіального управління
юстиції у
Рівненській області (загальні питання)

2.1. Плани роботи Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

2.2. Звіти про виконання планів роботи Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

2.3. Звітність структурних підрозділів Головного територіального  управління юстиції у Рівненській області.

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, "круглі столи", що
проводяться Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області.

2.5. Роз'яснення законодавства України, що підготовлені у структурних
підрозділах Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з питань, пов'язаних із діяльністю Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, а також стосовно актів, які ним видаються.

 

3. Інформація про роботу колегії Головного територіального
управління юстиції у Рівненській області

 

4.Накази Головного територіального управління юстиції у
Рівненській області (крім внутрішньоорганізаційних)

5. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені приГоловному територіальному  управлінні юстиціїу Рівненській області

5.1. Інформація про роботу обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

5.2. Інформація про роботу Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному  управлінні юстиції у Рівненській області.

 

6. Інформація про доступ до публічної інформації

6.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Головного територіального  управління юстиції у Рівненській області.

6.2. Звіти про розгляд запитів на інформацію.

6.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

 

7. Інформація про державну реєстрацію нормативно-правових актів

7.1. Перелік нормативно-правових актів зареєстрованих в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області.

7.2. Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання.

7.3. Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено.

7.4. Перелік актів, визначених такими, що не підлягають державній реєстрації.

7.5. Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано.

7.6. Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію, та відповідні розпорядчі документи з цих питань.

 

8.  Інформація з питань обліку та систематизації законодавства

8.1. Інформація про роботу Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з питань систематизації законодавства.

8.2. Інформація про стан забезпечення офіційними збірниками нормативно-правових актів Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, його структурних підрозділів та установ нотаріату області.

8.3. Інформація щодо координації роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади  з питань систематизації законодавства.

8.4. Інформація про виконання доручення Прем'єр-міністра України
М.Я. Азарова від 12.07.2010 № 42125/1/1-10 щодо забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій "Офіційним вісником України".

 

9.  Інформація про діяльність Головного територіального управління юстиції у Рівненській областіз правової освіти та координації правової роботи

9.1. Інформація щодо поліпшення правової роботи в територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях Рівненської області, пропозицій про усунення виявлених порушень і недоліків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

9.2. Інформація про правову громадську приймальню щодо надання первинної безоплатної правової допомоги населенню (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому громадян).

9.3.  Інформація про проведення Всеукраїнського "Тижня права".

 

10. Інформація з антикорупційної діяльності

10.1. План заходів щодо запобігання і виявлення корупції у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

10.2. Звіт (інформація) про виконання Плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області.

 

11. Інформація з міжнародного співробітництва

Інформація про виконання міжнародних договорів України з питань надання міжнародної правової допомоги у цивільних та кримінальних справах.

 

12. Інформація з питань виконання доручень Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

12.1. Інформація про кількість звернень осіб, які вважають себе постраждалими від дій Російської Федерації з огляду на непоодинокі випадки порушення Російською Федерацією прав осіб, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також південно-східних областях.

12.2. Інформація про діяльність регіонального відділення, виконання відповідних доручень Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та проведення публічних заходів за звітний період.

 

13. Інформація з питань банкрутства

13.1. Квартальні плани проведення перевірок арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); інформація про результати перевірок і про заходи, вжиті для усунення порушень, виявлених за результатими проведених перевірок

13.2. Інформація, пов’язана з навчанням осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

14. Інформація з питань нотаріату

14.1. Перелік державних нотаріальних контор, державних та приватних нотаріусів Рівненської області, адреси їх розташування, контактні дані.

14.2. Інформація про реєстрацію та припинення приватної нотаріальної діяльності, зміну робочого місця приватного нотаріуса.

14.3. Графіки проведення планових комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів Рівненської області та дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

14.4. Графіки проведення планових комплексних перевірок організації роботи державних нотаріальних контор Рівненської області, державного нотаріального архіву, дотримання державними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил ведення нотаріального діловодства.

14.5. Плани проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

14.6. Графіки проведення виїздів громадської приймальні працівниками відділу з питань нотаріату із залученням нотаріусів.

14.7. Графіки роботи «гарячої лінії» відділу з питань нотаріату.

14.8. Інформаційно-аналітичні матеріали, узагальнена та статистична інформація  з питань нотаріату.

14.9. Інформація про результати діяльності державних та приватних нотаріусів, передбачених звітністю за формою № 1 – нотаріат «Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів».

14.10. Тарифи за надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових платних послуг правового характеру, які не пов'язані із  вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру.

14.11. Положення про порядок надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру.

 

15. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

15.1. Правила внутрішнього службового розпорядку працівників Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

15.2. Інформація про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області.

15.3. Інформація про умови проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області.

15.4. Інформація про переможців конкурсу та других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області.

15.5. Перелік наказів Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з кадрових питань (особового складу).

15.6. Інформація з питань очищення влади.

 

16. Інформація з питань експертного забезпечення правосуддя

16.1. Графіки перевірки судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

16.2. Інформація щодо представництва інтересів Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України в судах загальної юрисдикції.

 

17. Інформація про розгляд звернень громадян у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області

17.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області.

17.2. Графік особистого прийому громадян.

17.3. Порядок прийому громадян.

17.4. Графік телефонних «гарячих ліній».

 

18. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

18.1. Річний план державних закупівель та зміни до нього, які оприлюднюються відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

18.2. Інформація з питань планово-фінансової діяльності.

18.3. Інформація з питань бухгалтерського обліку та звітності.

19. Інформація з питань зв’язків із громадськістю
Інформація про стан роботи із громадськістю.

20. Інформація з питань внутрішнього аудиту
Інформація про проведення внутрішнього аудиту.

21. Інформація з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

21.1. Інформація  про стан державної реєстрації громадських формувань та статутів територіальних громад;

21.2. Інформація щодо реєстрації (перереєстрації) друкованих засобів масової інформації;

21.3. Інформація щодо порядку видачі виписки для проставлення апостилю.

 

22.Інформація з питаньрозгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації:

22.1. Інформація про діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

 

23.Інформація з питань взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів:

23.1.Інформація щодо контактних даних суб’єктів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

23.2. Інформація щодо підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

23.3. Інформація щодо сум зарахування до державного бюджету за надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

23.4. Інформаційні матеріали (статті, буклети тощо) з актуальних питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

24. Інформація з питань державної реєстрації актів цивільного стану

24.1. Інформація про стан організації роботи з державної реєстрації актів цивільного стану.

24.2. Інформація про виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану.

24.3. Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

 

25. Інформація з питань державної виконавчої служби

25.1. Інформація про діяльність Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

 

26. Інформація з питань організації контролю та дисципліни виконання

Інформація про результати проведених контрольних заходів (крім тієї, що за рішенням керівництва Головного управління юстиції у Рівненській області віднесена до службової відповідно до частини другої статті 6 та частини першої статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у разі коли її оприлюднення або надання може завдати шкоди інтересам розслідування чи запобіганню злочину).

 

27. Інформація про адміністративні послуги, що надаються Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області

27.1. Перелік адміністративних послуг, що надаються Головним територіальним  управлінням юстиції у Рівненській області.

27.2. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та правила їх оформлення.

 

28. Інформація про відділи державної виконавчої служби (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

28.1. Інформація про прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти начальників, заступників начальника відділів державної виконавчої служби (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

28.2. Інформація про діяльність відділів державної виконавчої служби (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

28.3. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться відділами державної виконавчої служби (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

28.4. Звітність відділів державної виконавчої служби (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

28.5. Форми і зразки документів з питань організації роботи органів державної виконавчої служби.

 

30. Інформація про відділи державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

30.1. Інформація про прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти начальників, заступників відділів державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

30.2. Інформація про стан організації роботи з державної реєстрації актів цивільного стану.

30.3. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться відділами державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

30.4. Роз'яснення законодавства України, що підготовлені у відділах з питань, пов'язаних із діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

30.5. Інформація про виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану.

30.6. Інформація про адміністративні послуги, що надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану (у регіоні) Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

 

Начальник відділу організаційної
роботи, документування та контролю
Головного територіального управління
юстиції у Рівненській області                                                        В.В. Кирушок