33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

14-05-2018

Інформація для заявників: вимоги щодо справедливої сатисфакції (грошової компенсації) у Європейському суді з прав людини


Згідно зі статтею 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) якщо Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд/Суд) визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

Заявник, який бажає отримати присудження компенсації («справедливої сатисфакції») згідно зі статтею 41 Конвенції в разі визнання Європейським судом порушення щодо нього Конвенції, повинен зробити відповідну вимогу під час подачі своїх коментарів у відповідь на зауваження Уряду (на стадії комунікації).

Зазвичай  Європейський суд  встановлює  строк  у  шістнадцять  тижнів  для  того,  щоб  Уряд-відповідач  надіслав  свої зауваження на вашу заяву. Після цього отримані зауваження буде надіслано вам для надання у шеститижневий строк письмових зауважень у відповідь, як правило, разом із вимогами щодо справедливої сатисфакції, передбаченої статтею 41 Конвенції.

Якщо ви не бажаєте скористатися можливістю відповісти на зауваження Уряду та подати вимоги щодо справедливої сатисфакції відповідно до статті 41 Конвенції, ви зобов’язані поінформувати про це Європейський суд протягом шеститижневого терміну, зазначеного вище. Якщо ви не надасте таку інформацію, Суд може зробити висновок, що ви не зацікавлені у подальшому розгляді вашої справи, та вилучити її з реєстру справ, які перебувають на його розгляді (стаття 37 § 1 (а) Конвенції).

Варто пам’ятати, що присудження справеливої сатисфакції не є автоматичним наслідком визнання Європейським судом порушення права, гарантованого Конвенцією. Крім  того, Суд присуджує лише таку сатисфакцію, яку він вважає “справедливою” в конкретних обставинах. До уваги беруться особливості кожної конкретної справи. Європейський суд може вирішити, що стосовно деяких тверджень про порушення визнання порушення Конвенції саме по собі становить достатню справедливу сатисфакцію без потреби присуджувати виплату грошової компенсації. З міркувань справедливості Суд може вважати доречним присудити суму меншу, ніж вартість реально понесених збитків, або не присуджувати жодної компенсації. Це може мати  місце в обставинах, коли наприклад, ситуація, щодо якої скаржаться, сума збитків або витрат виникла з провини самого заявника.

Заявники, які бажають подати вимогу про присудження справедливої сатисфакції,  повинні дотриматись відповідних вимог щодо форми та змісту, що містяться в Конвенції та Регламенті Європейського суду.

 

Подання  вимог  про  справедливу  сатисфакцію

Строки та інші формальні вимоги, що стосуються подання вимог про справедливу сатисфакцію, містяться у статті 60 Регламенту Європейського суду, в якій мова йде про  те, що для присудження компенсації («справедливої сатисфакції») згідно зі статтею 41 Конвенції в разі визнання Європейським судом порушення Конвенції, заявник повинен зробити відповідну вимогу. Якщо заявник не подасть у встановлений термін свої вимоги, виражені у конкретних цифрах, разом з необхідними документами, що обґрунтовують ці вимоги, Суд прийме рішення про повну або часткову відмову у задоволенні вимог заявника. Таке положення застосовується навіть якщо на попередній стадії процедури заявник вказав, що він бажає отримати справедливу сатисфакцію.

У будь-якому разі, Європейський суд задовольнить вимоги стосовно справедливої сатисфакції лише в тому обсязі, в якому вважатиме це за необхідне. Суд може присудити виплати на відшкодування:

 

  • матеріальної  шкоди,  тобто  дійсних  збитків,  безпосередньою  причиною  котрих  було порушення, про яке ви заявляєте;
  • моральної шкоди, тобто страждань та перебування у стані стресу внаслідок порушення;
  •  витрат,  пов’язаних  зі  зверненням  до  інстанцій  національної  правової  системи  та Європейського суду з метою запобігання порушенню чи відновлення порушеного права.

Інформацію про такі витрати потрібно викласти детально. Вони будуть компенсовані лише якщо Суд визнає, що ви дійсно понесли вказані вами витрати та що вони були обґрунтованими і необхідними. До  своїх  вимог  вам  необхідно  долучити  всі  документи,  необхідні  для  підтвердження  витрат,  такі  як чеки або інші платіжні документи. Уряду буде запропоновано надати свої зауваження щодо вимог про справедливу компенсацію та, за необхідності, подальші зауваження стосовно заяви.

Для полегшення обробки  документів,  які  ви  надсилатимете  під  час  обміну  зауваженнями,  та  вимог  про  справедливу сатисфакцію, вам  потрібно подавати  їх,  включаючи  додатки,  на  стандартному  папері  формату  А4  з пронумерованими  сторінками,  які  не  слід  прошивати  або  скріплювати  степлером,  клеєм  чи  іншими засобами. Також нагадуємо, що ви не повинні надсилати в Європейський суд оригінали документів.

Майте на увазі, що якщо  зауваження  було подано після встановленого строку і якщо до закінчення цього строку не надходило клопотання про його  продовження,  зазвичай  Європейський суд  не  долучає  такі  зауваження  до  матеріалів  справи  та  не  бере  їх  до уваги (стаття 38 § 1 Регламенту Суду).

 

Інформація щодо виплати сатисфакції

Вам необхідно вказати банківський рахунок, на який за вашим бажанням мають бути перераховані присуджені суми. Якщо ви бажаєте, щоб певні суми, як наприклад відшкодування витрат, були виплачені окремо, скажімо на банківський рахунок представника, ви повинні це зазначити.

 

Форма присудженої Європейським судом компенсації

Якщо Європейський суд присуджує компенсацію, то вона виплачується жертві чи жертвам встановленого порушення, як правило, у грошовій формі Державою-відповідачем. Лише у вкрай виняткових випадках Суд може вказати Державі-відповідачу вжити тих чи інших заходів для припинення або усунення відповідного порушення. Європейський суд, однак, може й на свій власний розсуд запропонувати рекомендації щодо виконання свого рішення (стаття 46 Конвенції).

Будь-яка грошова компенсація за статтею 41 Конвенції зазвичай присуджується в Євро (EUR, €) незалежно від того, в якій валюті ви виразили свої вимоги. Якщо ви маєте отримати виплату в іншій, ніж євро, валюті, то Європейський суд наказує конвертацію виплати в цю іншу валюту за курсом, який встановлений на день виплати.

Європейський суд  за власною ініціативою встановлює строк для виплати компенсації, який зазвичай становить три місяці з дати, коли його рішення стане остаточним та обов’язковим. Суд також присуджує виплату пені у випадку прострочення платежу, яка зазвичай встановлюється в розмірі граничної кредитної ставки Європейського Центрального Банку в період несплати, плюс три процентні пункти.

 

Більш детальна інформація на офіційному сайті Європейського суду за посиланням: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c=