33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

03-05-2018

Оновлена пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій території України


Пам’ятка

щодо процедури отримання свідоцтва про смерть,

коли особа померла на тимчасово окупованій території України*   

 

Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей),

 

НЕОБХІДНО:

  • Подати до будь-якого суду(за межами такої території незалежно від місця проживання заявника) заяву про встановленя факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, а разом з нею — належні докази.
    • Судовий збір за подання таких заяв до суду не справляється відповідно до п.21 ч.1 ст.5 ЗУ “Про судовий збір”

Заява подається родичами померлого або їх представниками, і в ній повинно бути зазначено:

1)          який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2)          виклад доказів, що підтверджують факт смерті (доказами у справі можуть бути поясненя заявників, свідків, письмові докази, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів).

 

  • Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви.
  • За результатами розгляду заяви суд постановляє рішення про встановлення факту смерті особи або (у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів) про повернення заяви, або (у разі недостатності доказів) про відмову. Суд має роз'яснити порядок оскарження рішення та невідкладно видати копію рішення заявнику (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення копію рішення про встановлення факту смерті суд надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем постановлення рішення для державної реєстрації смерті).
  • Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.

 

Важливо!

  • У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.

 

До заяви подаються докази, що підтверджують викладені у заяві обставини, і довідка про неможливість одержання документів

 

*Станом на 01.01.2018 тимчасово окуповані території України визначено Законом України від 15.04.2014 №1207-VII “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 №254- VIIІ “Про визнання окремих районів, міст , селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями”.

 

ЗРАЗОК

До ________________________

          (найменування місцевого суду)

Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________.

Заінтересовані особи:

__________________________,
що проживає за адресою,

(місцезнаходження):
__________________________,

 

ЗАЯВА
про встановлення факту смерті

в порядку статті 317 ЦПК України

Я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) є ____________________________________________________________________

(родич, їх представник)

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) помер (ла) загинув (ла) "___" _______________ ____ р. в _____________________

                                                                                                           (місце смерті)

за таких обставин: ______________________________________________________

______________________________________________________________________.

(вказати обставини нещасного випадку або інші причини, що потягли за собою смерть особи, стосовно якої встановлюється факт смерті)

Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Зазначене місце смерті є  тимчасово окупованою територією України, визначеною Верховною Радою України  ______________________________________________________.

(назва, дата, номер акта*)

________________________________________________________________________________________

(вказати, чи звертались до органів реєстрації та чи отримували відповідь)

 

Встановлення факту смерті необхідно мені ____________________________________.

                                                                            (вказати мету)

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 - 318, 430, 431 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Встановити факт смерті _________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові )

місце смерті _______________________, яка настала "___" _____________ ____ р.

Допустити негайне виконання рішення у справі.

Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

  • перелік доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;
  • клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку;
  • копія(ї) заяви;

 

Дата                                                                                                   Підпис

 

*Станом на 01.01.2018 тимчасово окуповані території України визначено Законом України від 15.04.2014 №1207-VII “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 №254- VIIІ “Про визнання окремих районів, міст , селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями”.