33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

16-04-2018

Інформація для заявників: Провадження у справі в Європейському суді після повідомлення Уряду про Вашу заяву


Повідомлення Уряду - відповідача про заяву

Після попереднього розгляду Вашої заяви щодо прийнятності Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд/Суд) вирішить, відповідно до статті 54 § 2 (b) Регламенту Європейського суду (далі – Регламент Суду), довести заяву до відома Уряду та запропонувати йому надати письмові зауваження щодо прийнятності та суті справи в цілому або однієї чи декількох скарг, викладених Вами. Якщо було ухвалене часткове рішення, яким решта скарг оголошена неприйнятною, розгляд цих скарг таким чином завершений, і Вам не слід надсилати додаткову інформацію стосовно цієї частини заяви.

Одночасний розгляд питань прийнятності та суті заяви

Згідно зі статтею 29 § 1 Конвенції та статтею 54А Регламенту Суду, Європейський суд може розглядати більшість заяв одночасно щодо їх прийнятності та суті. Якщо Суд вважає такі заяви прийнятними та готовими до розгляду щодо суті, він може, відповідно до статті 54А § 2 Регламенту Суду, одразу винести рішення у справі.

Обмін зауваженнями щодо прийнятності та суті заяви, вимоги щодо справедливої сатисфакції

Зазвичай Європейський суд встановлює строк у шістнадцять тижнів для того, щоб Уряд-відповідач надіслав свої зауваження. Отримані зауваження буде надіслано Вам для надання у шеститижневий строк письмових зауважень у відповідь, як правило, разом із вимогами щодо справедливої сатисфакції, передбаченої статтею 41 Конвенції.

Якщо Ви не бажаєте скористатися можливістю відповісти на зауваження Уряду та подати вимоги щодо справедливої сатисфакції відповідно до статті 41 Конвенції, Ви зобов’язані поінформувати про це Суд протягом шеститижневого терміну, зазначеного вище. Якщо Ви не надасте таку інформацію, Суд може зробити висновок, що Ви не зацікавлені у подальшому розгляді Вашої справи, та вилучити її з реєстру справ, які перебувають на його розгляді (стаття 37 § 1 (а) Конвенції).

Щодо вимог про справедливу сатисфакцію, необхідно звернути особливу увагу на статтю 60 Регламенту Суду, в якому йдеться про те, що, якщо заявник не подасть у встановлений термін свої вимоги, виражені у конкретних цифрах, разом з необхідними документами, що обґрунтовують ці вимоги, Суд прийме рішення про повну або часткову відмову у задоволенні вимог заявника. Таке положення застосовується навіть якщо на попередній стадії процедури заявник вказав, що він бажає отримати справедливу сатисфакцію.

У будь-якому разі, Суд задовольнить вимоги стосовно справедливої сатисфакції лише в тому обсязі, в якому вважатиме це за необхідне. Суд може присудити виплати на відшкодування:
 матеріальної шкоди, тобто дійсних збитків, безпосередньою причиною котрих було порушення, про яке Ви заявляєте;
 моральної шкоди, тобто страждань та перебування у стані стресу внаслідок порушення;
 витрат, пов’язаних зі зверненням до інстанцій національної правової системи та Європейського Суду з метою запобігання порушенню чи відновлення порушеного права.

Інформацію про такі витрати потрібно викласти детально. Вони будуть компенсовані лише якщо Суд визнає, що Ви дійсно понесли вказані Вами витрати та що вони були обґрунтованими і необхідними. Також нагадуємо, що Ви не повинні надсилати в Суд оригінали документів.

Зауваження, подані з запізненням або без попереднього запиту Суду

Якщо зауваження було подано після встановленого строку і якщо до закінчення цього строку не надходило клопотання про його продовження, зазвичай Європейський суд не долучає такі зауваження до матеріалів справи та не бере їх до уваги (стаття 38 § 1 Регламенту Суду). Однак, це не повинно перешкоджати Вам за власною ініціативою інформувати Суд про всі істотні зміни в обставинах Вашої справи та надсилати рішення національних органів, які виноситимуться в подальшому.

Дружнє врегулювання справи

Уряду також запропоновано повідомити про його позицію щодо можливості дружнього врегулювання у Вашій справі та внести відповідні пропозиції з цього приводу (стаття 62 Регламенту Суду). Коли Ви отримаєте зауваження Уряду, Суд запропонує Вам також висловити своє ставлення до дружнього врегулювання. Стаття 62 § 2 Регламенту Суду вимагає дотримуватись суворої конфіденційності щодо переговорів про дружнє врегулювання. Будь-які пропозиції або інформація з цього приводу мають бути викладені в окремому документі, на зміст якого сторони не повинні посилатись в інших документах, що подаватимуться в ході основної процедури.

Одностороння декларація Уряду

Зазвичай, якщо переговори щодо дружнього врегулювання безуспішні, Уряд має можливість надати односторонню декларацію. В окремих випадках, якщо справа піднімає питання, в яких існує стала судова практика, Уряду може бути дозволено надати односторонню декларацію поза процедурою дружнього врегулювання. Якщо така декларація надається, Суд вирішує, згідно зі статтею 37 Конвенції, чи є підстави для подальшого розгляду справи. Якщо заявник погоджується з умовами односторонньої декларації, Суд розглядає справу в рамках процедури дружнього врегулювання.

Використання мов

Відповідно до статті 34 § 3 Регламенту Суду, на цій стадії процедури всі звернення заявника та його представника повинні, як правило, бути викладені однією з офіційних мов Суду: англійською або французькою. Разом з тим, Суд може надати дозвіл на подальше використання офіційної мови Держави-учасниці.

Послуги представника та надання допомоги на їх оплату («юридична допомога»)

Відповідно до статті 36 §§ 2 та 4 Регламенту Суду, на цій стадії розгляду справи в Суді заявник має бути представлений «адвокатом», якщо Суд не вирішить інакше. Більш детальна інформація на офіційному сайті Європейського суду за посиланням: //www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr/application