33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

06-04-2018

Нове в українському законодавстві в «Офіційному віснику України» від 06 квітня


Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 06 квітня 2018 року № 27.

«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

 

У черговому номері бюлетеня опубліковано 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 

968. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 187

969. Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 196

970. Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 197

971. Про припинення дії Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011–2020 роки 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 191

972. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 192

973. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 193

974. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 194

975. Про затвердження Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 195

976. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 197 і від 16 грудня 2015 р. № 1052

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 198

977. Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 199

978. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 200

979. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення проведення 9-го Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 201

980. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 202

981. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 574 і від 13 квітня 2011 р. № 400

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 203

982. Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні — травні 2018 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 171-р

983. Про утворення державної установи “Офіс із залучення та підтримки інвестицій”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 174-р

984. Про встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, функції з управління якими чи управління корпоративними правами щодо яких здійснює Кабінет Міністрів України, на 2018 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 176-р

 

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних

органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації

 

985. Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 лютого 2018 року № 70

986. Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та форм для подання таких запитів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 лютого 2018 року № 71

987. Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів 

Наказ Міністерства фінансів України від 19 лютого 2018 року № 288

988. Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 лютого 2018 року № 32

989. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві освіти і науки України 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року № 136

990. Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 11 грудня 2017 року № 5122

991. Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19 січня 2018 року № 28

992. Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 13 лютого 2018 року № 78

993. Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 27 лютого 2018 року № 117

Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 лютого 2018 року № 14

994. Про затвердження Порядку оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 лютого 2018 року № 75

 

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній

справі щодо оскарження нормативно-правового акта

 

Про відкриття провадження в адміністративній справі № 826/3505/18 щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26 листопада  2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг»

Про відкриття провадження в адміністративній справі № 826/10013/16  щодо оскарження «Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975

Про відкриття провадження в адміністративній справі № 826/13293/17 щодо оскарження наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 квітня 1999 року № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці»

Про відкриття провадження в адміністративній справі № 826/3801/18 щодо оскарження постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей»

Про відкриття провадження в адміністративній справі № 826/4105/18 щодо оскарження Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 413

Довідково.

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.