33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

06-02-2018

Порівняння показників окремих нотаріальних дій, вчинених державними та приватними нотаріусами Рівненської області протягом 2016 – 2017 років


У Рівненській області функціонують та здійснюють нотаріальне обслуговування населення області 15 державних нотаріальних контор, обласний державний нотаріальний архів, зареєстровано приватну нотаріальну діяльність 126 приватних нотаріусів.

Відповідно до статистичної звітності про роботу державних та приватних нотаріусів Рівненської області за 2016 - 2017 роки, нотаріусами Рівненської області протягом 2017 року вчинено 221 090нотаріальних дій, за 2016 рік-                  218 524, з них державними нотаріусами –18 434 нотаріальних дій (за 2016 рік - 22 392) та приватними нотаріусами – 202 656 нотаріальних дій (196 132 – за 2016 рік).

Проведений аналіз показує, що протягом 2017 року державними нотаріусами Рівненської областіпосвідчено менше договорів відчуження нерухомого майна, ніж протягом минулого року.

Так, державними нотаріусами протягом 2017 року посвідчено 243таких договорів, що на 14 договорів менше, ніж за минулий період.

Приватними нотаріусами, в свою чергу, на 1 134 таких договорів більше (9056 – за цей період,7 922 – за минулий період).

Поряд з цим збільшилась і кількість посвідчених приватними нотаріусами договорів відчуження земельних ділянок, а саме: протягом 2017 року таких договорів посвідчено 6064, що на 138 договорів більше, ніж за 2016 рік.

Державними нотаріусами навпаки у 2017 році посвідчено на 101 договірвідчуження земельних ділянок менше, ніж у 2016 році (у 2017 році – 213; у 2016 році – 314).

Щодо договорів найму (оренди) відмічається збільшення посвідчення таких договорів державними нотаріусами та зменшення приватними. Зокрема, державними нотаріусами у 2017 році посвідчено 97таких договорів, у 2016 році – 1; приватними нотаріусами у 2017 році – 732, у 2016 році – 759.

Слід зазначити про збільшення кількості посвідчених приватними нотаріусами договорів іпотеки та договорів застави. Зокрема, у 2017 році посвідчено на 106 договорів іпотеки більше, ніж у 2016 році (у 2017 році - 366, у 2016 році – 260) та на 89 договорів застави більше, ніж у 2016 році (у 2017 році – 284; у 2016 році – 373).

Також змінилася кількість посвідчених заповітів. Так, протягом 2017 року державними нотаріусами посвідчено 594 (658 – у 2016 році) заповітів, а приватними нотаріусами – 1938 (1595 – у 2016 році).

Секретні заповіти у 2017 році державними та приватними нотаріусами не посвідчувалися.

Варто зазначити, що у 2017 році приватними нотаріусами посвідчено 3 заповіти подружжя. У 2016 роцінотаріусами Рівненської області така нотаріальна дія не вчинялася.

Необхідновідмітити збільшення кількості посвідчення шлюбних договорів приватними нотаріусами.

Так, протягом 2017 року приватними нотаріусами посвідчено 47 (40) шлюбних договорів. Державними нотаріусами протягом 2016 – 2017 років такі договори не посвідчувалися.

У порівнянні з минулим періодом збільшиласякількість посвідчених приватними нотаріусами довіреностей, зокрема, протягом 2017 року посвідчено 28 454 довіреностей, що на 178 довіреностей більше, ніж у 2016 році. Державними нотаріусами навпаки – кількість посвідчених довіреностей зменшиласяна 154 довіреностей, а саме: протягом 2017 року посвідчено -624, протягом 2016 року  - 778.

Слід зазначити, що продовжується активізація роботи щодо оформлення спадкових прав приватними нотаріусами, зокрема протягом2017 року відкрито на 1871 спадкову справу більше в порівнянні з 2016 роком та видано на 6 158 свідоцтв про право на спадщину більше, ніж протягом 2016 року.

Так, у 2017 році приватними нотаріусами відкрито7 348 спадкових справ (протягом 2016 року – 5 477) та видано 16 444 свідоцтв про право на спадщину (протягом 2016 року –  10 286).

Для порівняння: державними нотаріусами у 2017 році відкрито 3 458 спадковихсправ та видано 9 873 свідоцтв про право на спадщину. У 2016 році державними нотаріусами було заведенона 1583 спадкових справ більше та видано більше на 2590 свідоцтв про право на спадщину.

Як показав аналіз, протягом 2017 року державними нотаріусами Рівненської області стягнуто державного мита на 74 618 грн. більше, ніж протягом 2016 року (у 2017 році – 720 582 грн.; у 2016 році – 645 964 грн.).

Також, на 696 470 грн. збільшилась сума, отримана у 2017 році за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру (у 2017 році – 3 274850 грн.; у 2016 році – 2 578 380 грн.).

Необхідно зазначити, щопротягом 2017 року приватними нотаріусами Рівненської області сплачено до бюджету податків на 544 622 грн. більше, ніж протягом 2016 року (у 2017 році – 2 355 394 грн.; у 2016 році –1 810 772 грн.). Також, у 2017 році сплачено до Пенсійного фонду приватними нотаріусами на 110 242 грн. більше, ніж у 2016 році (у 2017 році – 3 274850 грн.; у 2016 році – 2 578 380 грн.).

 Заступник начальника

відділу з питань нотаріату

Сударікова В.В.