33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

22-08-2016

Подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет


З метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану запроваджено пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет.

З використанням функціональних можливостей Веб-порталу користувач може:
1) заповнити заяву, передбачену законодавством у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, звернення для їх подальшого надсилання безпосередньо засобами Веб-порталу до відділів державної реєстрації актів цивільного стану (надалі Відділ);

2) надіслати до Відділів скан-копії документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, у форматі, придатному для роздрукування або зчитування цих документів в електронному вигляді;

3) здійснити попередній запис на відвідування Відділу із зазначенням зручних дати і часу;                  

4) оплатити з використанням платіжних систем послуги Відділів;

5) отримати консультації працівників Відділу щодо надісланих через Веб-портал заяв або звернень.

Повідомлення про результати розгляду заяви або звернення надсилається користувачу відповідальним працівником Відділу в день їх отримання або не пізніше наступного робочого дня у разі надходження заяви або звернення поза робочим часом відділу та відображається в особистому кабінеті. У разі направлення заяви або звернення щодо державної реєстрації шлюбу користувачу необхідно не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення про результати її/його розгляду звернутись особисто до Відділу  для підписання заяви, сформованої на підставі звернення.

Подання до Відділів звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет не звільняє від необхідності особистого звернення користувача до відділу та подання ним документів, передбачених законодавством. За достовірність даних, поданих до Відділів через Веб-портал, відповідає користувач.

Оплата вартості послуг зв'язку (послуг операторів телефонного зв'язку, Інтернет-провайдерів тощо) та інших послуг, пов'язаних із забезпеченням їхніх технічних можливостей для користування Веб-порталом, здійснюється користувачами на загальних підставах.

Відділи розглядають заяви фізичних осіб про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України, про зміну імені, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян з накладенням електронних цифрових підписів або звернення щодо формування таких заяв.

Проте ці заяви повинні містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути підписаними під час її особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Працівник Відділу, до якого подано відповідну заяву з накладенням електронного цифрового підпису або звернення щодо її формування, у день їх надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання поза робочим часом відділу перевіряє отримані документи та інформує фізичну особу про результати розгляду заяви та відсканованих копій документів.

У день здійснення з використанням Веб-порталу попереднього запису фізичної особи на прийом з питань державної реєстрації народження, смерті, повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також видачі витягів з Реєстру працівник Відділу перевіряє отримані відскановані копії документів, наявність актового запису цивільного стану, на підставі якого необхідно видати відповідне свідоцтво або витяг з Реєстру, відомості актового запису про шлюб батьків, необхідні для державної реєстрації народження.