33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

08-07-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 08 липня 2016 року № 51


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

1798. Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про Національну поліцію" щодо приведення у відповідність із статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"

Закон України від 12 травня 2016 року № 1354-VIII

1799. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)

Закон України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII

 Укази та розпорядження Президента України

1800. Про надання Харківському університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба статусу національного

Указ Президента України від 24 червня 2016 року № 270/2016

1801. Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом

під час мобілізації, на особливий період, призваних під час другої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15

Указ Президента України від 24 червня 2016 року № 271/2016

 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1802. Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376

1803. Про затвердження Порядку внесення Кабінетові Міністрів України клопотань про нагородження відзнакою Президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 375

1804. Про забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 449-р

 Акти Конституційного Суду України

1805. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев'ятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини). Справа № 1-2/2016

Рішення Конституційного Суду України від 08 червня 2016 року № 3-рп/2016

1806. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п'ятої статті 141 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці).

Справа № 1-8/2016

Рішення Конституційного Суду України від 08 червня 2016 року № 4-рп/2016

 Накази Генерального прокурора України,

що є нормативно-правовими актами

1807. Про затвердження Порядку складення Присяги прокурора

Наказ Генеральної прокуратури України від 05 квітня 2016 року № 135

1808. Про внесення зміни до наказу Генеральної прокуратури України від 05 квітня 2016 року № 135

Наказ Генеральної прокуратури України від 01 червня 2016 року № 192

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

1809. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС

Постанова Міністерства внутрішніх справ України від 19 травня 2016 року № 387

1810. Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної прикордонної служби України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 404

1811. Про внесення змін у додаток 3 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 травня 2016 року № 438

1812. Про внесення змін до наказу МВС від 29 грудня 2015 року № 1641 "Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Міністерства внутрішніх справ України"

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 травня 2016 року № 445

1813. Про затвердження змін до Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей

Наказ Міністерства оборони України від 26 травня 2016 року № 279

1814. Про затвердження Змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2016 року № 128

1815. Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12 травня 2016 року № 980

1816. Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377

1817. Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 червня 2016 року № 637

1818. Про затвердження Типового положення про архівний відділ міської ради

Наказ Міністерства юстиції України від 16 червня 2016 року № 1693/5

1819. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

Наказ Міністерства юстиції України від 21 червня 2016 року № 1733/5

1820. Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697

 Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі

щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

 

Довідково. 

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.