33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

29-06-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 29 червня 2016 року № 48


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Акти Конституційного Суду України

1724. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу).

Справа № 1-1/2016

Рішення Конституційного Суду України від 01червня 2016 року № 2-рп/2016

 Нормативно-правові акти Національного банку України

1725. Про внесення змін до Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Постанова Правління Національного банку України від 13 травня 2016 року № 323

1726. Про внесення змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

Постанова Правління Національного банку України від 19 травня 2016 року № 327

1727. Про внесення змін до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

Постанова Правління Національного банку України від 23 травня 2016 року № 328

1728. Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб

Постанова Правління Національного банку України від 23 травня 2016 року № 329

1729. Про внесення змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп

Постанова Правління Національного банку України від 23 травня 2016 року № 330

1730. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 24 травня 2016 року № 331

1731. Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140

Постанова Правління Національного банку України від 25 травня 2016 року № 332

1732. Про внесення зміни до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”

Постанова Правління Національного банку України від 26 травня 2016 року № 333

1733. Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів

Постанова Правління Національного банку України від 26 травня 2016 року № 334

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

 виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

1734. Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 153

1735. Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 155

1736. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 травня 2016 року № 888

1737. Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 02 червня 2016 року № 523

1738. Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 травня 2016 року № 397

1739. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 379/496

1740. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України від 23 травня 2016 року № 409/552/547

1741. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2016 року № 544

1742. Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567

1743. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 жовтня 1997 року № 298

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16 травня 2016 року № 448

1744. Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15 червня 2016 року № 592

1745. Про затвердження змін до тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

Наказ Міністерства оборони України від 03 червня 2016 року № 292

1746. Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорій складності

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 травня 2016 року № 132

1747. Про внесення змін до Інструкції щодо організації охорони, пропускного режиму та забезпечення зберігання матеріальних цінностей Антимонопольного комітету України

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 10 травня 2016 року № 13-рп

1748. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 травня 2016 року № 550

 Міжнародні договори України, що набрали чинності для України

1749. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія

від 19 листопада 2015 року

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі
щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

 

Довідково.

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.