33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

14-06-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 14 червня 2016 року № 44


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

1613. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони

Закон України від 12 травня 2016 року № 1356-VIII

1614. Про перейменування деяких населених пунктів

Постанова Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1374-VIII

1615. Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області

Постанова Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1375-VIII

1616. Про перейменування села Бихальцохівка Ріпкинського району Чернігівської області

Постанова Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1376-VIII

1617. Про перейменування окремих населених пунктів та районів

Постанова Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII

 Укази та розпорядження Президента України

1618. Питання Державної премії України в галузі науки і техніки

Указ Президента України від 31 травня 2016 року № 230/2016

1619. Про внесення змін до деяких актів Президента України

Указ Президента України від 31 травня 2016 року № 231/2016

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1620. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 348

1621. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2016 року № 344

1622. Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2016 року № 345

1623. Про затвердження Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2016 року № 346

1624. Про внесення змін до пункту 15 Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2016 року № 347

1625. Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 червня 2016 року № 402-р

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно

до законодавства підлягають державній реєстрації

1626. Про затвердження Інструкції про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 квітня 2016 року № 319

1627. Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку

Наказ Міністерства фінансів України від 05 травня 2016 року № 475

1628. Про внесення змін до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 квітня 2016 року № 158

1629. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України від 12 жовтня 2007 року № 270/551

Наказ Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України від 26 квітня 2016 року № 86/464

1630. Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2016 року № 516

1631. Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 серпня 2012 року № 912

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 511

1632. Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 № 18-10

Постанова правління Пенсійного фонду України від 26 квітня 2016 року № 10-1

1633. Про затвердження Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04 травня 2016 року № 320

1634. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2011 року № 3497/5

Наказ Міністерства юстиції України від 26 травня 2016 року № 1500/5

1635. Про затвердження переліків органів військового управління, в яких передбачено посади державної служби

Наказ Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270

 Рішення Європейського суду з прав людини

1636. Справа «Устименко проти України»

(Заява № 32053/13)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Довідково. В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.