33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

07-06-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 07 червня 2016 року № 42


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1575. Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року № 336

1576. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 і від 23 грудня 2015 р. № 1099

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 року № 337

1577. Про Координаційну раду з питань реформування державного управління

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 335

1578. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343

1579. Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 17

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 338

1580. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1075

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 340

1581. Про внесення змін до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 341

1582. Про внесення змін до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 342

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

 виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

1583. Про затвердження Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318

1584. Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 квітня 2016 року № 825

1585. Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2016 року № 537

1586. Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560

Рішення Європейського суду з прав людини

1587. Справа «Ярошовець та інші проти України»

(Заяви №№ 74820/810, 71/11, 76/11, 83/11 та 332/11)

1588. Справа «Сокіл проти України»

(Заява № 9414/13)

1589. Справа «Микола Олександрович Журавльов проти України та 10 інших заяв»

(Заява № 2710/07)

 Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі

щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

Довідково.

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.