33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

03-06-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 3 червня 2016 року № 41


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

1538. Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

Закон України від 21 квітня 2016 № року 1339-VIII

1539. Про перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей

Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2016 року № 1351-VIII

1540. Про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2016 року № 1352-VIII

1541. Про перейменування деяких населених пунктів

Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2016 року № 1353-VIII

 Укази та розпорядження Президента України

1542. Про внесення змін до деяких указів Президента України

Указ Президента України від 20 травня 2016 року № 218/2016

 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1543. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 року № 333

1544. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 339

Нормативно-правові акти Національного банку України

1545. Про внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металів

Постанова Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269

1546. Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654

Постанова Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року № 276

1547. Про затвердження Положення про основи процентної політики Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року № 277

1548. Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140

Постанова Правління Національного банку України від 26 квітня 2016 року № 290

1549. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 року № 302

1550. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 року № 303

1551. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 05 травня 2016 року № 308

1552. Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

Постанова Правління Національного банку України від 10 травня 2016 року № 311

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

 виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

1553. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України  від 06 листопада 2015 року № 1151

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2016 року № 419

1554. Про внесення змін до наказу МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2016 року № 303

1555. Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 311  

1556. Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 313

1557. Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 315

1558. Про внесення змін до наказу МВС від 07 грудня 2009 року № 515

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2016 року № 325

1559. Про внесення змін до наказу МВС від 10 липня 2015 року № 838

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 квітня 2016 року № 327

1560. Про внесення змін до наказу МВС від 14 серпня 2015 року № 975

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 квітня 2016 року № 328

1561. Про організацію та проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році

Наказ Міністерства оборони України від 18 квітня 2016 року № 208

1562. Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

Наказ Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства охорони здоров'я України від 13 квітня 2016 року № 80/352

1563. Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 квітня 2016 року № 359

1564. Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 квітня 2016 року № 361

1565. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2009 року № 358

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08 квітня 2016 року № 87

1566. Про затвердження Змін до Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України

Наказ Міністерства фінансів України від 22 квітня 2016 року № 455

1567. Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 305/392

Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

Постанова правління Пенсійного фонду України від 28 березня 2016 року № 6-1

1568. Про затвердження Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України від 14 квітня 2016 року № 8-1

1569. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України щодо приведення їх у відповідність до законодавства

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 26 квітня 2016 року № 12-рп

1570. Про затвердження Змін до По рядку скасування реєстрації випусків акцій

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року № 411

1571. Про внесення змін до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2016 року № 497

1572. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року № 4934

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14 квітня 2016 року № 793

1573. Про внесення змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 квітня 2016 року № 826

 1574. Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених

Наказ Міністерства юстиції України від 16 травня 2016 року № 1418/5

 Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі

щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

Довідково. 

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.