33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

20-05-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 20 травня 2016 року № 37


Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

1435. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню

Закон України від 19 квітня 2016 року № 1109-VIII

1436. Про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо необхідного страхового стажу для призначення пенсій інвалідам II групи

Закон України від 19 квітня 2016 року № 1110-VIII

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1437. Про внесення зміни до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 327

1438. Про внесення змін у додаток до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 328

1439. Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 99

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 326

1440. Про внесення зміни до переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року № 324

1441. Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 2016 року № 322

1442. Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 2016 року № 323

1443. Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 2016 року № 325

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

1444. Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства аграрної політики та продовольства України

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 березня 2016 року № 113

1445. Про встановлення норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2016/2017 років

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 05 квітня 2016 року № 144

1446. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15 червня 2001 року № 97/298/124

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 квітня 2016 року № 83/411/625

1447. Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 березня 2016 року № 370

1448. Про визначення ринкової вартості цінних паперів

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 березня 2016 року № 360

1449. Про порядок реєстрації випуску акцій при капіталізації банків

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 березня 2016 року № 361

1450. Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року № 508

1451. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 22 квітня 2016 року № 1196/5

1452. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 2016 року № 1278/5

Рішення Європейського суду з прав людини

1453. Справа «Олег Васильович Стойко проти України та 3 інші заяви»

(Заява № 36496/05)

1454. Справа «Тихонов проти України»

(Заява № 17969/09)

1455. Справа «Кущ проти України»

(Заява № 53865/11)

Довідково.

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.