33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

13-05-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 13 травня 2016 року № 35


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Укази та розпорядження Президента України

1355.Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Указ Президента України від 26 квітня 2016 року № 174/2016

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1356.Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 307

1357.Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 р. № 210

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 308

1358.Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 311

1359.Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 20 квітня 2016 року № 312

1360.Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 313

1361.Про затвердження Порядку обрання представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 314

1362.Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 153

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2016 року № 318

1363.Про здійснення додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та державних деривативів

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 309

1364.Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 310

1365.Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 315

1366.Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 203

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 316

1367.Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 317

1368.Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 319

1369.Про збільшення розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня деяким категоріям громадян

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року № 320

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

1370.Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерства промислової політики України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 червня 2005 року № 141/212/91

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 квітня 2016 року № 589/81

1371.Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

Наказ Міністерства соціальної політики України від 25 березня 2016 року № 286

1372.Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 квітня 2016 року № 161

1373.Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2016 року № 105

1374.Про деякі питання організації виконання стрибків з парашутом у Національній гвардії України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24 березня 2016 року № 204

1375.Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Національної поліції України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05 квітня 2016 року № 250

1376.Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України від 22 березня 2016 року № 155

1377.Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 червня 1997 року № 177

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04 квітня 2016 року № 304

1378.Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею

Наказ Міністерства культури України від 21 березня 2016 року № 144

1379.Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції ядерного регулювання України

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 21 березня 2016 року № 39

1380.Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 376

1381.Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Наказ Міністерства юстиції України від 27 квітня 2016 року № 1235/5

 Міжнародні договори України, що набрали чинності для України

1382. Угода між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень

від 24 квітня 2012 року 

1383. Угода між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

від 10 лютого 2015 року

1384. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"

від 10 квітня 2015 року 

1385. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених

від 04 травня 2015 року 

1386.Угода між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа" програми "Креативна Європа"

від 19 листопада 2015 року 

1387. Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова

від 23 листопада 2015 року 

1388. Програми освітнього обміну між Міністерством освіти і науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2016–2018 роки

від 24 лютого 2016 року 

1389. Угода про відновлення дії Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Королівства Нідерланди

від 30 березня 2016 року

Рішення Європейського суду з прав людини

1390.Справа «Сергій Антонов проти  України»

(Заява № 40512/13)

Довідково.

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.