33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

10-05-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 10 травня 2016 року № 34


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

 Закони України та інші акти Верховної Ради України

1321. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень

Закон України від 31 березня 2016 року № 1066-VIII

 Укази та розпорядження Президента України

1322. Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указ Президента України від 22 квітня 2016 року № 166/2016

1323. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Указ Президента України від 25 квітня 2016 року № 171/2016

1324. Про зміни у складі Національної ради реформ

Указ Президента України від 25 квітня 2016 року № 173/2016

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1325. Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301

1326. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 303

1327. Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304

1328. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 305

1329. Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306

1330. Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у травні – червні 2016 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 311-р

 Нормативно-правові акти Національного банку України

1331. Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу

Постанова Правління Національного банку України від 30 березня 2016 року № 204

1332. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 30 березня 2016 року № 207

1333. Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

Постанова Правління Національного банку України від 30 березня 2016 року № 208

1334. Про затвердження Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”

Постанова Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222

1335. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 225

1336. Про надання банками України інформації

Постанова Правління Національного банку України від 01 квітня 2016 року № 226

1337. Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 01 квітня 2016 року № 230

1338. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 04 квітня 2016 року № 232

1339. Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Постанова Правління Національного банку України від 05 квітня 2016 року № 237

1340. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 242

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

 виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно
до законодавства підлягають державній реєстрації

1341. Про затвердження Положення про прикордонну комендатуру швидкого реагування Державної прикордонної служби України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2016 року № 190

1342. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11 квітня 2006 року № 282

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2016 року № 200

1343. Про внесення змін до Інструкції з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2016 року № 226

1344. Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року № 344

1345. Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Наказ Міністерства фінансів України від 18 березня 2016 року № 375

1346. Про вн есення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 394

1347. Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 березня 2016 року № 518

1348. Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292

1349. Про затвердження Інструкції про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні

Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 19 березня 2016 року № 138

1350. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 березня 2016 року № 309

1351. Про внесення змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 квітня 2016 року № 373

1352. Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 березня 2016 року № 356

1353. Про затвердження Технічних вимог до технічних засобів та об’єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29 березня 2016 року № 238

 Міжнародні договори України, що набрали чинності для України

1354. Угода між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні від 22 вересня 2015 року

Довідкова інформація

Відомості про припинення дії двостороннього міжвідомчого міжнародного договору

 Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі

щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

Довідково. 

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.