33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

29-04-2016

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 29 квітня 2016 року № 32


«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

 Закони України та інші акти Верховної Ради України

1257. Про внесення зміни до статті 40 Закону України " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії

Закон України від 29 березня 2016 року № 1043-VIII

1258. Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо державної підтримки державних вугледобувних підприємств

Закон України від 31 березня 2016 року № 1063-VIII

1259. Про Кабінет Міністрів України

Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1093-VIII

1260. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України

Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII

Укази та розпорядження Президента України

1261. Про скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області

Указ Президента України від 13 квітня 2016 року № 142/2016

1262. Про внесення змін до додатка № 1 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277

Указ Президента України від 15 квітня 2016 року № 160/2016

1263. Про деякі розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області

Розпорядження Президента України від 13 квітня 2016 року № 98/2016-рп

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1264. Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2016 року № 295

1265. Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2016 року № 296

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів

 виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно

до законодавства підлягають державній реєстрації

1266. Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28 грудня 2015 року № 905

1267. Про внесення зміни до додатка 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 вересня 2013 року № 844

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року № 239

1268. Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

Наказ Міністерства фінансів України від 18 березня 2016 року № 370

1269. Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 18 березня 2016 року № 373

1270. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 25 березня 2016 року № 387

1271. Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики України від 03 листопада 2005 року № 602

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 березня 2016 року № 104

1272. Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року № 546

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 березня 2016 року № 105

1273. Деякі питання охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони національної поліції України

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України від 18 березня 2016 року № 288/189

1274. Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 жовтня 2014 року № 1133

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2016 року № 193

1275. Про внесення змін до Порядку використання акта та картки тимчасового використання транспортних засобів військовослужбовцями Національної гвардії України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2016 року № 194

1276. Про затвердження Змін до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

Наказ Міністерства оборони України від 18 березня 2016 року № 147

1277. Про затвердження Порядку організації охорони об’єктів державної авіації

Наказ Міністерства оборони України від 21 березня 2016 року № 152

1278. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України від 24 березня 2016 року № 158

1279. Про затвердження Інструкції про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур

Наказ Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України від 18 березня 2016 року № 148/122

1280. Про внесення змін до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2016 року № 101

1281. Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Наказ Фонду державного майна України від 15 березня 2016 року № 526

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 15 березня 2016 року № 4-рп

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2016 року № 295

1282. Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 березня 2016 року № 269

1283. Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 березня 2016 року № 270

1284. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 1999 року № 212

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2016 року № 296

1285. Про затвердження Порядку формування Зведеного переліку об’єктів реформування

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 10 березня 2016 року № 65

1286. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України

Наказ Державної служби статистики України від 18 березня 2016 року № 41

1287. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 11 серпня 2014 року № 1312/5/377

Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 11 квітня 2016 року № 1080/5/263

1288. Про внесення змін до Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру

Наказ Міністерства юстиції України від …18 квітня 2016 року № 1129/5

1289. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5

Наказ Міністерства юстиції України від 18 квітня 2016 року № 1130/5

1290. Про внесення змін до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Наказ Міністерства юстиції України від 18 квітня 2016 року № 1131/5

 Рішення Європейського суду з прав людини

1291. Справа «Луньов проти України»

(Заява № 4725/13)

 Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили,

і про визнання його нечинним

Резолютивна частина постанови Київського апеляційного адміністративного суду

від 08 лютого 2016 року № 826/19610/14

 Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі 

щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

Довідково.

В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.