33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

22-09-2015

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 22 вересня 2015 року № 73


     «Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

      У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Укази та розпорядження Президента України

      2399. Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року

Указ Президента України від 09 вересня 2015 року № 538/2015

 

 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

      2400. Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645

     2401. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656

     2402. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667

     2403. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 833

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 672

     2404. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 673

     2405. Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 674

     2406. Питання Міністерства охорони здоров'я

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року  № 909-р

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації

     2407. Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07 серпня 2015 року № 494

     2408. Про внесення зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07 серпня 2015 року № 496

     2409. Про затвердження Порядку нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 серпня 2015 року № 952

     2410. Про затвердження Змін до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2015 року № 968

      2411. Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2015 року № 1217

     2412. Про затвердження Порядку проведення особистого прийому громадян у Службі безпеки України

Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 13 серпня 2015 року № 521

     2413. Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 03 вересня 2014 року № 438

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 11 серпня 2015 року № 456

      2414. Про затвердження Порядку нагородження військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 12 серпня 2015 року № 459

     2415. Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 серпня 2015 року № 190

     2416. Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Наказ Міністерства інфраструктури України від 11 серпня 2015 року № 307

     2417. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 13 серпня 2015 року № 310

     2418. Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України

Наказ Управління державної охорони України від 10 серпня 2015 року № 466

     2419. Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 серпня 2015 року № 148

     2420. Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18 серпня 2015 року № 852

Рішення Європейського суду з прав людини

      2421. Справа «Заїченко проти України»

 (Заява № 29875/02)

 Довідково.

     В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.

     Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.