33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

28-07-2015

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 28 липня 2015 року № 57


     «Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

 

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

     1859. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору

Закон України від 22 травня 2015 року № 484-VIII

     1860. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

Закон України від 04 червня 2015 року № 514-VIII

     1861. Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України від 30 червня 2015 року № 552-VIII

     1862. Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

Закон України від 01 липня 2015 року № 562-VIII

     1863. Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП)

Закон України від 01 липня 2015 року № 563-VIII

     1864. Про ратифікацію Меморандуму про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв'язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв'язку та інформації, стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"

Закон України від 01 липня 2015 року № 564-VIII

     1865. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського державного кордону жителями Рокитнівського району Рівненської області України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь

Закон України від 01 липня 2015 року № 566-VIII

     1866. Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень

Закон України від 02 липня 2015 року № 578-VIII

Укази та розпорядження Президента України

      1867. Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Указ Президента України від 14 липня 2015 року № 417/2015

     1868. Про внесення змін до додатка № 1 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277

Указ Президента України від 14 липня 2015 року № 418/2015

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

     1869. Деякі питання реалізації Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 482

     1870. Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 405

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 липня 2015 року № 483

     1871. Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2015 року № 481

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації

     1872. Про затвердження Змін до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

Наказ Служби зовнішньої розвідки України від 16 червня 2015 року № 203

     1873. Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Наказ Міністерства фінансів України від 02 червня 2015 року № 524

     1874. Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 627

Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року № 555

     1875. Про внесення змін до форми розрахунку обсягу тимчасового касового розриву

Наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 562

     1876. Про затвердження форми відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 563

     1877.  Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578

     1878. Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення

Наказ Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579

     1879. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації України, Державної митної служби України від 10 грудня 2002 року № 235/688

Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 30 червня 2015 року № 243/608

     1880. Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 червня 2015 року № 575/625

     1881. Про затвердження Змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту, етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 липня 2015 року № 713

     1882. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 26 червня 2015 року № 246/691/605

     1883. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2012 № 829

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 червня 2015 року № 235

     1884. Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2015 року № 650

     1885. Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 року № 696

     1886. Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 01 березня 2011 року № 111 та розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 листопада 2013 року № 4370

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 червня 2015 року № 1368

     1887.  Щодо деяких питань у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Наказ Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1189/5

     1888. Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Наказ Міністерства юстиції України від 22 липня 2015 року № 1281/5

     1889. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 жовтня 2014 року № 1360

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 липня 2015 року № 979

     1890. Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 липня 2015 року № 980

 Міжнародні договори, що набрали чинності для України

     1891. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про заходи зміцнення довіри і безпеки

від 10 березня 2014 року

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі

щодо оскарження нормативно-правового акта

     Оголошення

 

     Довідково. 

     В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, та рішення Європейського суду з прав людини.

     Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.