33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

24-07-2015

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 24 липня 2015 року № 56


     «Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

     У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

     1827. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

Закон України від 16 червня 2015 року № 521-VIII

Укази та розпорядження Президента України

     1828.  Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указ Президента України від 10 липня 2015 року № 410/2015

      1829. Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 жовтня 2007 року № 1020

Указ Президента України від 10 липня 2015 року № 411/2015

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

     1830. Про утворення казенного підприємства "Укрспецзв'язок"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 705-р

Нормативно-правові акти Національного банку України

     1831. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 19 червня 2015 року № 392

     1832. Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363

Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 395

     1833. Про внесення змін до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Національному банку України

Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 398

     1834. Про внесення зміни до Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України

Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 399

     1835. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України

Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 400

     1836. Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України

Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 401

     1837. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 402

     1838. Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 403

    1839. Про здійснення резидентами-позичальниками окремих платежів з погашення зовнішньої заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України від 23 червня 2015 року № 409

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації

     1840. Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 229

     1841. Про встановлення норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2015/2016 років

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23 червня 2015 року № 201

     1842. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 23 січня 2004 року № 14

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 19 червня 2015 року № 2130

     1843. Про затвердження Змін до Вимог до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 14 травня 2015 року № 90

     1844. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України

Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 29 травня 2015 року № 371

     1845. Про затвердження Положення про гуртожитки

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2015 року № 84

     1846. Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536

Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року № 553

     1847. Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року № 554

     1848. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України від 18 червня 2015 року № 573

     1849. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 22 червня 2015 року № 587

     1850. Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2015 році

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2015 року № 616

     1851. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України, Державного комітету України по гідрометеорології, Державного департаменту авіаційного транспорту України, Комітету по використанню повітряного простору України від 16.08.1995 № 210/128/169/66

Наказ Міністерства оборони України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 19 червня 2015 року № 278/220/729

     1852. Про затвердження Змін до Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

Наказ Міністерства соціальної політики України від 24 червня 2015 року № 654

     1853. Про внесення змін до Правил роботи архівних установ України

Наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2015 року № 1124/5

     1854. Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам

Наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2015 року № 1125/5

     1855. Про затвердження Змін до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації) та форм подання інформації

Наказ Міністерства юстиції України від 07 липня 2015 року № 1160/5

Рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації

     1856. Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Наказ Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року № 832/5

 

Міжнародні договори, що набрали чинності для України

     1857. Протокол № 12 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

від 13 травня 2014 року

     1858. Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, підписаної в м. Мінську 22 січня 2003 року

від 29 вересня 2014 року

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі
щодо оскарження нормативно-правового акта

     Оголошення

 

     Довідково. 

     В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, та рішення Європейського суду з прав людини.

     Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.