33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

21-07-2015

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 21 липня 2015 року № 55


     «Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

 У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

     1782. Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді

Закон України від 09 квітня 2015 року № 325-VIII

     1783. Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні

Закон України від 17 червня 2015 року № 526-VIII

     1784. Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батькам та особам, які їх замінюють, які мають на утриманні дитину віком до шести років

Закон України від 17 червня 2015 року № 534-VIII

    1785. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України

Закон України від 18 червня 2015 року № 541-VIII

     1786. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України

Закон України від 18 червня 2015 року № 542-VIII

     1787. Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції

Закон України від 18 червня 2015 року № 548-VIII

 Укази та розпорядження Президента України

     1788. Про внесення зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки

Указ Президента України від 07 липня 2015 року № 397/2015

     1789. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України

Указ Президента України від 07 липня 2015 року № 398/2015

 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

     1790. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 275

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 464

     1791. Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 475

     1792. Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 липня 2015 року № 462

     1793. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 463

     1794. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 1 жовтня 2014 р. № 518

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 465

     1795. Про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 466

     1796. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 467

     1797. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 468

     1798. Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469

     1799. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 470

     1800. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 471

     1801. Про внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 472

     1802. Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 473

     1803. Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 474

     1804. Деякі питання діяльності патрульної служби Міністерства внутрішніх справ у сфері безпеки дорожнього руху

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 476

     1805. Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 478

     1806. Про внесення змін в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 479

      1807. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 480

     1808. Деякі питання відповідальності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги за порушення вимог законодавства про телебачення і радіомовлення

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 700-р

     1809. Про внесення змін до пункту 6 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 73

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 687-р

 Нормативно-правові акти Національного банку України

     1810. Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Постанова Правління Національного банку України від 04 червня 2015 року № 357

     1811. Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо

Постанова Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363

     1812. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 10 червня 2015 року № 368

     1813. Про внесення змін до Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України від 12 червня 2015 року № 371

    1814. Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705

Постанова Правління Національного банку України від 15 червня 2015 року № 375

    1815. Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 129

Постанова Правління Національного банку України від 15 червня 2015 року № 377

     1816. Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України від 16 червня 2015 року № 380

 Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації

     1817. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 жовтня 2000 року № 266

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 квітня 2015 року № 244

     1818. Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 2015 року № 283

    1819. Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади

Наказ Міністерства оборони України від 27 травня 2015 року № 240

     1820. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року № 610/566

      1821. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ України, Державної податкової адміністрації України від 16 лютого 2004 року № 58/34/95

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року № 611/178/569

      1822. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2009 року № 671

Наказ Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року № 567

     1823. Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 червня 2015 року № 771

     1824. Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 червня 2015 року № 1729

     1825. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України від 24 листопада 2008 року № 856

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 травня 2015 року № 611

     1826. Про затвердження Положення про службу озброєння Національної гвардії України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03 червня 2015 року № 643

 Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі

щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

 Довідково.

     В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, та рішення Європейського суду з прав людини.

     Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.