33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

16-07-2015

Щодо виконання Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах


На виконання вимог ст. 14 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаної державами-членами Співдружності Незалежних Держав у Мінську 22.01.1993 (в редакції Протоколу від 28.03.1997), протягом 1 півріччя 2015 року до відділів державної реєстрації актів цивільного стану Рівненської області від компетентних органів іноземних держав-членів СНД надійшло 61 клопотання про надання правової допомоги та 72 звернення громадян щодо витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. Найбільше клопотань та звернень громадян надійшло з Російської Федерації - 49/48, з Республіки Білорусь - 5/18. 
За цей же період до компетентних органів іноземних держав надіслано на виконання 39 клопотань про надання правової допомоги відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних управлінь юстиції та 62 звернення громадян щодо витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану, з них найбільше до Російської Федерації - 26/42, та до Республіки Білорусь - 7/5.